Danh sách ứng viên (1.500.000++ Ứng viên)

Trần Ngọc Đại Phú - công nghệ nhiệt điện lạnh

Trình độ: Đại học

Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Đà Nẵng