CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LÊ THÀNH

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

4

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Nhân viên kinh doanh tiếp thị

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân viên phục vụ bán hàng

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân viên cơ điện lạnh

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân viên Bảo vệ

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000