CÔNG TY TNHH HANWHA TECHWIN SECURITY VIỆT NAM

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Lô O-2, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng - Xã Nam Sơn - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

6

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Nhân viên Hành chính

Số lượng: 1 người | Bắc Ninh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 8,000,000 -12,000,000

Assistant Manager Logistics

Số lượng: 1 người | Bắc Ninh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Nhân Viên Tuyển Dụng

Số lượng: 1 người | Bắc Ninh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động

Số lượng: 1 người | Bắc Ninh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Nhân Viên Mua Hàng (Purchasing Staff)

Số lượng: 1 người | Bắc Ninh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Nhân Viên Kế Hoạch (Sản Xuất)

Số lượng: 1 người | Bắc Ninh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020