Công Ty TNHH MTV ĐT & PT Thiên Hoàng Nguyên

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

4

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Hành chính nhân sự

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Chuyên viên kỹ thuật

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 8,000,000 -10,000,000

Chuyên viên kinh doanh

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Kế toán hàng hóa

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020