CÔNG TY THĂNG UY GROUP

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

4

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Nhân viên sổ sách mầm non

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Kế toán thanh toán

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Thiết kế đồ họa

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Kế toán tổng hợp

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020