CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG YODY - HẢI DƯƠNG

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Đường An Định - Phường Việt Hòa - Thành phố Hải Dương - Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

3

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Chuyên Viên C&B

Số lượng: 1 người | Hải Dương
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 9,000,000 -18,000,000

Chuyên Viên Thương Hiệu Tuyển Dụng

Số lượng: 1 người | Hải Dương
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 10,000,000 -20,000,000

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ

Số lượng: 1 người | Hải Dương
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 10,000,000 -20,000,000