Công Ty Cổ Phần Mos

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

4

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Nhân viên telesale

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 1 người | Đà Nẵng
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 6,000,000 -8,000,000

Nhân viên thiết kế - kỹ thuật in

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Phiên dịch tiếng Hàn

Số lượng: 1 người | Hải Phòng
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020