Công ty cổ phần KJVC Việt Nam

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

5

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 29,000,000

Thực tập sinh May quần áo

Số lượng: 9 người | Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 25,000,000
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 23,430,000

Sản xuất linh kiện điện tử

Số lượng: 6 người | Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 25,000,000

Vận hành máy dệt

Số lượng: 6 người | Ichikawa
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 22,000,000