CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

4

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Quản lý kho

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân viên bảo vệ

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Giám sát đội mặt ngoài - vệ sinh công nghiệp

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Nhân viên kinh doah phân bón, hóa chất

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020