Giám sát đội mặt ngoài - vệ sinh công nghiệp

Ngày đăng: 01/04/2021 | Hết hạn: | Lượt xem: 972

Mô tả công việc

Mô tả công việc Giám sát đội mặt ngoài - vệ sinh công nghiệp:

1. Thực hiện công việc kiểm tra các công trình hàng ngày theo lịch:

- Chịu trách nhiệm chất lượng các công trình theo danh sách đính kèm.

- Kiểm tra tác phong, đồng phục, thời gian lên ca, xuống ca, thời gian làm việc của công nhân và giám sát.

- Kiểm tra chất lượng các công trình theo lịch (Phân công của bộ phận DV đã được công ty phê duyệt) của công ty.

- Kiểm tra chất lượng và an toàn tại công trình phụ trách hoặc được phân công

2.Tham gia khảo sát và trình phương án cho Trưởng bộ phận các công trình được yêu cầu.

- Lập định mức công, vật tư hóa chất, công cụ dụng cụ

- Lập phương án thi công

3.Thực hiện công việc liên quan đến vận chuyển trang thiết bị, máy móc, vật tư, đồng phục nhân viên, thẻ nhân viên đến các công trình công trình mới và công trình cũ.

Kiểm tra, giao nhận các trang thiết bị máy móc, vật tư cho các giám sát, nhân viên

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị máy móc, vật tư hóa chất tại công trình theo đúng định mức công ty nhằm đảm bảo chi phí tiết kiệm nhất.

- Đề nghị vật tư, hóa chất hàng tháng cho các công trình phụ trách

4. Nghiên cứu, cải tiến và nâng cao chất lượng và năng suất làm việc của dịch vụ.

5.Thực hiện dịch vụ tại các công trình được phân công

6.Thực hiện các công việc sắp xếp, điều động, quản lý bảng chấm công, chấm công của phòng dịch vụ:

- Sắp xếp, điều động nhân viên chính thức – nhân viên thời vụ, tăng ca, bổ sung nhân sự cho các CT (Được trưởng phòng dịch vụ ký duyệt).

- Theo dõi bảng chấm công cho tất cả nhân viên các công trình theo danh sách đính kèm.

Lưu ý: Kiểm tra công theo định mức công trình đã được duyệt.

7.Thực hiện công việc giám sát mặt ngoài phòng dịch vụ:

- Thực hiện các công việc do trưởng phòng dịch vụ yêu cầu.

- Tổ chức, sắp xếp, huấn luyện nhân viên các công trình theo sự phân công của phòng dịch vụ.

- Thực hiện các báo cáo công việc cho trưởng phòng theo mẫu của công ty.

8. Huấn luyện và đào tạo, tổ trưởng và nhân viên các công trình được phân công

9. Giải quyết các khiếu nại khách hàng tại các công trình theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Tìm kiếm nâng cao

Thông tin công ty

Nhân Viên Kinh Doanh HỘ KINH DOANH TRẦN THẾ MẠNH
9,000,000 - 18,000,000 | Hà Nội | 11/05/2021
Kỹ thuật viên
7,000,000 - 10,000,000 | Cần Thơ | 31/03/2021
Nhân viên telesale
7,000,000 - 10,000,000 | Hồ Chí Minh | 31/03/2021
Nhân viên kinh doanh
6,000,000 - 8,000,000 | Đà Nẵng | 30/03/2021
Nhân viên tư vấn giới thiệu sản phẩm
7,000,000 - 10,000,000 | Đà Nẵng | 30/03/2021