Công Ty Cổ Phẩn Công Nghệ PayME

02432321051 support@vieclam247pro.vn

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

6

Việc làm

Công việc ứng tuyển

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân Viên Bảo Dưỡng Máy

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân Viên Sales Marketing

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -10,000,000

Nhân viên Lễ Tân

Số lượng: 1 người | Đà Nẵng
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 7,000,000 -9,000,000

Nhân viên công nghệ thông tin

Số lượng: 1 người | Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020

Kiểm soát tài chính

Số lượng: 1 người | Lạng Sơn
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2020 10,000,000 -12,000,000